Serveis

Coordinació o direcció de projectes d’innovació empresarials que integrin solucions mobile amb sistemes d’informació propis o que calgui desenvolupar a mida per una necessitat concreta.

Creació d’aplicacions natives per iPhone i iPad desenvolupades en Objective-C i Cocoa Touch cobrint tot el cicle de disseny, desenvolupament i desplegament bé com aplicacions corporatives fetes a mida o bé com apps publicades a l’app store.

Disseny i desenvolupament de projectes de programari a mida per a maquinari Apple (OS X i iOS).

Disseny i desenvolupament d’aplicacions de base de dades Client-Servidor multiusuari i multiplataforma (OS X i Windows) incloent clients web i solucions d’escriptori compilades nativament per cada sistema operatiu.

Especialització en solucions de problemes d’àmbit científic i disseny d’aplicacions que precisin d’una solució CAD integrada amb una base de dades.