Tag a Spot

Tag a spot és una app de productivitat que fa servir la càmera de el iPhone com a eina de camp per capturar de forma visual i estructurada dades associades a una determinada situació on és necessari resaltar i documentar un o més punts d’una fotografia de manera específica. L’eina permet organitzar aquesta informació en el mateix dispositiu i a més a més la comunicació d’aquestes dades entre usuaris i la seva integració amb bases de dades externes i processos del flux de treball d’una organització.

Un Ajuntament pot fer servir les fotos etiquetades recollides pels iPhone dels seus treballadors per identificar per exemple, elements del mobiliari urbà que necessiten manteniment o intervenció al llarg d’una ruta determinada. Aquestes fotos marcades i la informació associada a les mateixes es pot integrar posteriorment a qualsevol programari propietari que pugui fer servir l’organització, dades a partir de les quals es poden generar posteriorment informes digitals pels equips d’operaris a càrrec d’aquestes tasques de manteniment.

Des de la versió 2.0, Tag a Spot inclou la capacitat d’accedir ràpidament a les fotos per recerques de text o per criteris de data. A més a més, es pot veure damunt el mapa la localització de les fotos per una carpeta individual.

Contacteu-nos si necessiteu una versió personalitzada de Tag a Spot per les vostres necessitats específiques en àrees com:

  • Fotògrafs professionals
  • Agències immobiliaries
  • Pèrits d’assegurances
  • Metges (Dermatòlegs, etc)
  • Tallers de reparació
  • Documentalistes
  • Ajuntaments
  • Cinema (localitzacions, continuïtat, etc)

Demani’ns un pressupost pel desenvolupament d’una versió personalitzada de Tag a Spot incloent el back-end o l’adaptació de l’app a les seves bases de dades o sistemes existents.