Voku

VOKU permet fer trucades fent servir una interfície molt senzilla. Serà útil per exemple si es fa servir l'app per trucar fent servir el mans lliures del cotxe o en situacions de il·luminació excessiva. També serà d'ajuda per organitzar els contactes en grups, trucar segons un número dinàmicament assignable per defecte, trucar fent un tap damunt d'una imatge d'un contacte i també per prendre notes mentre es parla, conservant les anotacions de manera individual per cada contacte. Els contactes s'importen de l'Agenda d'una sola vegada i no només d’un en un. Si es vol però es pot fer servir l’app sense importar cap contacte directament com una manera d’accedir i marcar els números de telèfon fent servir etiquetes de gran mida. Útil per exemple, com s’ha dit abans, quan es truca des del mans lliures del cotxe o quan s’està a l’aire lliure sota la llum directa del Sol.

Els contactes es poden classificar en grups, als quals se’ls pot atribuir un color de manera que desprès es poden identificar ràpidament per color dins de la llista. Aquesta classificació permet també fer trucades a contactes als que es truca amb freqüència, per exemple família o amics, amb un tap sobre la imatge que el identifica.

Una vegada s’han importat tots els contactes o nomes els que es volen incorporar a VOKU es pot decidir de manera dinàmica quin es el número de telèfon per defecte que es fa servir per trucar a cada contacte en el mode marcació ràpida. A més a més es possible modificar l’etiqueta que apareix damunt de l’imatge d’un contacte per un text qualsevol, independentment del nom, cognom, etc que s’el hagi assignat originalment.

Quan es truca a algú automàticament s’obre un bloc de notes per aquell contacte on queda registrat el dia i l’hora de la trucada, de manera que es poden prendre notes mentre es parla o repassar les anotacions que s’hagin fet en les trucades anteriors. Aquestes notes es mantenen separadament de les notes dels contactes de l’Agenda general de el iPhone.

Per donar d’alta un contacte VOKU fa servir exactament la mateixa interfície que el de l’Agenda general. Quan s’afegeix un contacte automàticament queda guardat també a l’Agenda. Des de VOKU es pot accedir directament a l’Agenda general del telèfon però evidentment la informació del contacte pot haver estat modificada per una altra app que accedeixi als seus contactes. Per aquesta raó existeix l’opció ‘Actualitzar Contactes’.

Els contactes es mostren ordenats per el nom per defecte el qual es construeix a partir de l’informació guardada en els camps Nom, Cognom, Organització de l’Agenda general. Malgrat això, quan es mostren en el llistat es pot escollir del menú d’opcions la possibilitat de mostrar-los temporalment ordenats per ‘Cognom, Nom’ o bé per ‘Nom Cognom’ a fi de trobar-los més ràpidament. Per descomptat, els contactes es poden cercar per nom i fins i tot per alguna cadena de text de les notes.

Finalment els contactes es poden exportar per mail com a fitxers vCard 3.0 o publicats de manera visual com a QR per compartir-los ràpidament en presència d’una altra persona. VOKU permet també capturar un QR amb la càmera de el iPhone per importar directament un contacte nou o afegir la informació a algun dels existents.