J O R D I     V I L À
 
Físic i Enginyer de Software
 
Barcelona, 1954


Back


OVIDEO BASSAT SPORT, empresa que va crear i produïr les Cerimònies dels Jocs de Barcelona92